Årets utgivning på Rönnells förlag: Themerson & Nylén

Themerson.jpg

Stefan Themerson
Läsebok

Översättning, urval & kommentar av Magnus Hedlund. Illustrationer av Franciszka Themerson. Grafisk formgivning: Lars Paulsrud.

Boken fanns med i Rönnells Antikvariats första förlagskatalog 2001 bland kommande titlar. Sjutton år senare är den här! Idén var ursprungligen att sätta samman en behändig Themerson-läsebok utifrån ett radioprogram som Magnus Hedlund och Claes Hylinger gjorde 1982 i en serie som hette Medan tiden går ...

Stefan Themerson, född 1910, död 1988, är en polskfödd engelsk författare. Tillsammans med sin fru, illustratören Franciszka, född 1907, död 1988, drev han mellan 1948 och 1979 förlaget Gaberbocchus Press där man förutom egna skrifter också utgav översättningar av bland andra Alfred Jarry och Raymond Queneau.

Gaberbocchus Press var mer intresserat av att producera »best-lookers» än »best-sellers» förklarade förlagsledningen ofta. Tillfrågad en gång om vilken som var förlagets främsta styrka respektive största svaghet svarade Stefan på båda frågorna: »Vägran att anpassa sig.»

100 sidor.
Häftad.
ISBN 978-91-981368-5-2
Pris: 175 kr.

LeifNylén.jpg

Leif Nylén

Från sidan. Litteraturkritik och andra texter av Leif Nylén. I urval av Torkel Rasmusson med efterord av Johan Svedjedal

TIDNINGSARTIKLAR ÄR FÖRBRUKNINGSMATERIAL. Recensionen i dagens tidning bleknar snabbt medan dagarna går och glöms av den som läst den. Men gräver man i det förbrukade kan man göra fynd. Som nu när Leif Nyléns omfångsrika dagstidningsproduktion kan läggas fram i dagen. I några lådor inne i skrivstugan i Bergshamra återfanns ett halvår efter Leifs bortgång i juli 2016 ett par tre kilo Nylénartiklar från Dagens Nyheter under två och ett halvt decennium. På annat håll hittades en tjock bunt artiklar från Stockholms-Tidningen publicerade under några år på sextiotalet. Det materialet utgör stommen i det här urvalet av texter från början av 60-talet fram till millennieskiftet.

Leif Nylén var en av epokens ledande konst- och litteraturkritiker, tillika en skarp och orädd deltagare i tidens kulturdebatt. I Från sidan är det litteraturkritiken och då i synnerhet texterna om poesi som står i fokus. Men boken innehåller också artiklar om musik, inlägg i 60-talets meningsutbyten om konkret poesi och happenings och tre självbiografiska essäer. Det har blivit en tämligen tjock volym men utgör ändå bara ett snävt urval ur hans omfattande produktion. Förhoppningsvis ska den visa vilken insiktsfull, skarpsynt och alltid lika läsvärd kritiker Leif Nylén var.

Sammanställning och urval: Torkel Rasmusson.

Grafisk formgivning: Kristoffer Nylén.

421 sidor. Häftad. ISBN 978-91-981368-6-9