Back to All Events

Release av 4 nya böcker, en box och en vinyl från OEI editör

Läsningar, presentationer, ljudbilder, poetologiska reflektioner.

apud av Gustav Sjöberg
Efterkrigsmusik av Peder Alexis Olsson
Takträdgårdar av Johannes Heldén
Funna drömmerier av Torsten Weimarck
Osynligheter [edition av boken Osynligheter i 50 ex] av Karl-Johan Stigmark
text- och ljudverket EME EMAUTO av Karolina Erlingsson.

Välkomna!

 

I samarbete med oei editör, Rönnells Vänner, Studiefrämjandet, Kulturrådet, Stockholms stad och Humlegården Fastigheter.