Hans Blomqvist

Carl von Mecklenburgs förvillelse

Uppsalastudenten Carl von Mecklenburgs liv gick snett redan efter några terminer vid universitetet. De sedlighetsbrott han begick år 1882 har uppmärksammats i tidigare forskning.

I en kort sammanfattande text skisseras nu också hans härkomst och uppväxt i en extrem överklassmiljö. Carls felsteg var en av flera tragedier som skulle drabba hans familj. Inte heller mötet mellan tysk och svensk kultur på föräldrarnas gods Ljung i Östergötland utföll till släkten von Mecklenburgs fördel.

Avsikten med denna skrift är att belysa ett levnadsöde i det oskarianska Sverige – inte att moralisera över unge Carls förvillelse under uppsaliensisk våryra.

Hans Blomqvist: Carl von Mecklenburgs Förvillelse

Rönnells Antikvariat 2008. 56 sid.

ISBN 978-91-977955-0-0

Pris 125:-

blomqvist_Meckleburg.jpg