Charlotte Klingberg

En blå hyacint i Paris

En bok om Gerda Roosval-Kallstenius utgiven av Rönnells Antikvariat.

En blå hyacint i Paris skildrar en kvinnlig konstnärs liv: I barndomens Kalmar, på konstakademien, i konstnärskretsar i Paris och Grèz-sur-Loing, på Storängen i Nacka och i brunnsorten Källvik i Tjusts skärgård. Gerda Roosval-Kallstenius (1864-1939) var gift med målaren Gottfrid Kallstenius, med vilken hon hade tre barn, och var syster till konsthistorikern Johnny Roosval. Hon finns bland annat representerad på Nationalmuseum, Östergötlands Läns Museum och Kalmar Konstmuseum och har deltagit i ett tjugotal utställningar i Sverige och utomlands. Som Christer Ekbom har framhållit i tidskriften Antik & Auktion, var Gerda Roosval-Kallstenius en av dem ”som bröt sin tids konventioner om kvinnans plats i samhället och blev pionjärer som ingen kunde hindra att måla på allvar”. Hon har jämförts med Anders Zorn och uppmärksammats för sin fina koloristiska begåvning, sitt goda valörsinne och sin säkra formkänsla.

Författaren Charlotte Klingberg är barnbarnsbarn till paret Kallstenius och har haft ett unikt material av brev, dagböcker och minnesanteckningar, fotografier och skissböcker.

En blå hyacint i Paris är bunden i ett grått klotband med illustrerat skyddsomslag och innehåller 140 sidor inkluderande 93 illustrationer av konstverk och fotografier.

ISBN 978-91-975485-4-0

Pris 225:-

Hyacint.jpg